Вже третє століття, як ми читаємо «Кобзаря». Багато його віршів розійшлися на цитати, і промовляючи їх ми часто забуваємо, кому вони належать. Вони стали народними, увійшли в нашу свідомість, визначили особливості нашої мови, культури, пам'яті. Однак саме зараз, коли ювілей Тараса Григоровича Шевченка співпав з глибокими соціальними потрясіннями у нашому суспільстві, коли Україна на новому історичному зламі так болісно і напружено обирає свій шлях, — рядки великого поета набувають особливої актуальності. Закладені в них послання потребують нового прочитання. Їхня пророча мудрість, проблемна глибина, багатозначна образність чекають на осмислення. Адже, як справедливо писав Іван Дзюба: «Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе».

Виставка «У нашім раї» — концептуальний проект, головна ідея якого полягає у новому прочитанні поезій Кобзаря через художній діалог із творами сучасного мистецтва. У живописі, графіці, фото та відео сучасні митці створюють свою, розпочату Шевченком, «Живописну Україну». Уважно вдивляючись у навколишній світ, ставлячи свої питання до традиційних вимірів національного міфу, трагічних катаклізмів буття, вони продовжують і розвивають великі Шевченківські теми — природи і людини, боротьби за свободу, мрій про майбутнє. Рядки Шевченка окреслюють художній простір, визначають його динаміку й напругу. І тут у коло роздумів Поета входить новий досвід, — жорсткий, часто парадоксальний і неоднозначний, де в драмах сучасної України прозоро проступають відгомони його образів, ті «вічні українські питання», відповісти на які має країна і кожен з нас.

Учасники виставки — як широко відомі, так і молоді українські художники різних творчих спрямувань. Їхнє бачення світу і розуміння мистецтва — емоційне й аналітичне, критичне й неоднозначне, але завжди особистісне і зацікавлене. Їхнє мистецтво відкрите до роздумів та дискусій. У їхніх, насичених гостротою власного сприйняття, творах продовжується Шевченківська традиція, де «історія мого життя становить частину історії моєї батьківщини».