ПОВНА ПРОГРАМА
Блок 1. Вікторія Величко - Все про ПДВ та зміни 2018
1. База оподаткування:
Ціна придбання, особливості визначення під час імпорту та експорту;
Звичайна ціна та її зв'язок із собівартістю продукції (робіт, послуг) власного виробництва,
практика перевірок;
Особливості за давальницькою схемою, зокрема ЗЕД;
Орендна плата та компенсація комунальних послуг;
Безкоштовно отримані товари (роботи, послуги, ОЗ);
Бонуси та знижки;
«Помилково» отримані грошові кошти.
2. Проблемні питання складання та реєстрації ПН / РК в ЄРПН:
Терміни реєстрації ПН / РК до та після 01.01.2018 року без штрафів;
Звичайні та зведені податкові накладні - нові трактування ДФСУ;
Дати складання ПН / РК в нетипових операціях;
Як правильно скласти ПН на передоплату під час подальших РК;
Особливі правила складання РК у 2018 році;
РК при повному або частковому поверненні товарів або грошових коштів;
РК при повній або частковій заміні номенклатури;
РК при зміні ціни на весь товар або окремі;
РК при зміні кількості товарів (робіт, послуг) зі зміною суми та без;
РК до раніше складених РК, зокрема за старими формами без коду УКТ ЗЕД та нумерації рядків;
РК до нетипових ПН;
РК за ПН із помилками в заголовній частини та до помилкових НН.
3. Моніторинг НН / РК: основні правила та досвід роботи безперешкодної реєстрації.
4. Таблиця даних платника ПДВ як основа реєстрації ПН / РК:
Рекомендації щодо складання Таблиці та набору таблиць;
Основні правила складання Пояснення до Таблиці.
5. Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію ПН / РК:
Правила застосування штрафних санкцій за ПН / РК та РК «зменшуюча»;
Можливість застосування штрафів до НН / РК, які не передаються покупцеві.
6. Нова декларація з ПДВ:
Основні зміни, період і терміни подачі;
Аналіз і порядкове заповнення Додатків Д1, Д5, Д9;
Роль Таблиці 1.2 в Додатку Д1;
Наслідки помилок під час заповнення декларації та штрафні санкції.
7. Бюджетне відшкодування: порядок заповнення Додатка та практика відшкодування.
8. Реєстраційний ліміт:
Формування;
Вплив зупинки, блокування та відновлення реєстрації ПН / РК;
Помилково складені НН / РК в декларації;
Рекомендації щодо збереження реєстраційного ліміту.
9. Облік і повернення переплат із ПДВ з урахуванням Додатку Д4.

Вікторія Величко - КАСА І РРО ПО-НОВОМУ
1. Каса з 05.01.2018:
Обмеження по роботі з касою;
Нюанси повернення підзвітних сум і компенсація витрат працівника;
Типові помилки оформлення видаткових та прибуткових касових документів;
Наслідки помилок у касових документах.
2. РРО з 1.07.2018 р.:
Обов'язкове застосування РРО в окремих операціях;
Нові правила роботи з кодом УКТ ЗЕД у касових чеках;
Заокруглення в касових чеках (правила, налаштування РРО, наслідки для бухгалтерського та
податкового обліку);
Використання платіжних терміналів.
3. Перевірки касової дисципліни та наслідки.
Вікторія Величко - ПДФО, ВС, ЄСВ
1. Новий підхід ДФСУ до окремих операцій:
Додаткові блага, навчання, відрядження, підзвітні суми та компенсація витрат на господарські
потреби тощо;
Дивіденди, виплачені підприємствами з різними формами оподаткування ФО та ЮО;
Визначення ознак доходів;
Виправлення помилок у формі 1-ДФ, наслідки для підприємства та працівника.
2. ЄСВ:
Типові помилки під час донарахування до мінімального ЄСВ;
ЄСВ під час використання праці людей з обмеженими можливостями;
Відображення перехідних доходів;
Нові терміни сплати для окремих платників.
Блок 2. Катерина Проскура - Податкові перевірки та фінансова відповідальність за
порушення податкового законодавства
1. Порядок призначення та проведення податкових перевірок:
Види податкових перевірок і терміни їх проведення; перелік документів, що повинен бути в
перевіряючих під час виходу на перевірку. Терміни позовної давності за податковими
правопорушеннями;
Підстави для призначення позапланових податкових перевірок, терміни їх проведення;
Планові податкові перевірки: умови проведення, формування плану-графіку перевірок,
повноваження контролюючих органів під час планової податкової перевірки;
Особливості перевірки контролюючими органами контрольованих операцій.
2. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства та порядок їх застосування:
Види та розміри фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства;
Пеня: методики розрахунку та особливості застосування для різних видів порушень.
3. Оскарження рішень ДФСУ:
Процедури адміністративного оскарження рішень ДФСУ. Які документи ДФСУ можуть бути
оскаржені;
Особливості судового оскарження рішень ДФСУ.

Блок 3. Галина Морозовська - Податок на прибуток: ТОП-10 актуальних запитань
1. Поворотна та безповоротна фіндопомога:
Чи є різниці з податку на прибуток за поворотною фіндопомогою?
Якщо фіндопомога так і не повернена, стала безнадійною – чи потрібно коригувати
бухфінрезультат?
Поворотна фіндопомога від засновника – чи є спецправила?
Як від статусу отримувача безповоротної фіндопомоги залежать різниці з податку на прибуток?
Що підпадає під визначення «безповоротна фіндопомога», адже це не лише дарування коштів?
2. Безоплатно надані товари, послуги:
Що вважається безоплатним наданням товарів?
Які різниці діють, і як вони залежать від статусу обдарованого?
Подарунки суб’єктам фізкультури та спорту – зміни 2018.
3. Різниця за компенсацією путівок – новація 2018.
4. Списання безнадійної дебіторської заборгованості:
Коли дебіторка стає безнадійною?
За якою дебіторкою створюють резерв сумнівних боргів?
Чи можна списати, якщо резерв не створювався?
Чи йде у зменшення бухфінрезультату списання дебіторської заборгованості у зв'язку зі
спливом строку позовної давності, якщо заходів зі стягнення боргу не було?
5. Резерв відпусток:
Кому обов’язково створювати резерв відпусток?
Які ризики несе нестворення резерву?
Чи дійсно податківці можуть зняти витрати за нарахованими відпускними, якщо резерв не
створювався?
6. Придбання товарів у нерезидентів, неприбутківців:
Коли діє 30-відсоткова різниця?
Як її можна уникнути?
Що для цього потрібно?
Оновлені правила -2018.
7. Роялті:
Роялті нерезиденту – «4-відсоткова» різниця та різниця на всю суму – коли яка?
Роялті резидентам – коли треба коригувати бухфінрезультат?
8. Негоспдіяльні основні засоби:
Різниця за ремонтом, поліпшенням, продажем, ліквідацією негоспдіяльних основних засобів.
9. Амортизація МНМА:
Чи діє різниця з податку на прибуток?
Останні роз’яснення контролерів та судова практика.
10. Запізнілі первинні документи:
Чи створюється резерв?
Чи є різниця з податку на прибуток?
11. Штрафи, пені, неустойки:
Які умови застосування різниці?
Чи діє різниця за штрафами за порушення податкового, валютного законодавства?