Гібридна хмара або Hybrid Cloud являє собою гнучку модель хмарної інфраструктури, яка працює у комбінації різних середовищ. Тобто це такий сервіс, який поєднує у собі властивості приватної хмари та публічної хмари. Завдяки цьому гібридний варіант отримує переваги від обох типів сервісів. Сам термін «хмара» описує мережу обчислювальних ресурсів на вимогу, отримати доступ до яких можна через інтернет. Така система полегшує зберігання, доставлення та обмін даними, робить можливою роботу програмних додатків тощо.

Публічні та приватні хмари суттєво відрізняються одна від одної. В першу чергу за місцем розташування та правом власності. Так, Public Cloud повністю керується стороннім постачальником, у той час, як Private Cloud має локальне керівництво, тобто керується тією ж самою стороною, яка використовує її послуги. 

Особливості гібридних хмар 

Стратегія гібридної хмари сприяє розподіленню робочого навантаження. Тобто програми можуть узгоджено працювати, незалежно від середовища, завдяки чому одна обчислювальна платформа може водночас охопити кілька хмар і взаємодіяти з ними. Кожна гібридна хмара має:

 • З’єднувати кілька комп’ютерів через мережу.

 • Консолідувати ІТ-ресурси у єдиний пул.

 • Масштабувати та швидко надати нові ресурси.

 • Мати можливість переміщати робочі навантаження між середовищами.

 • Використовувати єдиний уніфікований інструмент керування.

 • Організовувати процеси за допомогою автоматизації.

Особливо цікава гібридна хмара для великих компаній та корпорацій, які мають забезпечити комфортні умови взаємодії з багатьма зовнішніми користувачами. В першу чергу це стосується державних структур, банків, компаній, що забезпечують продаж білетів, торговельних майданчиків тощо. Детальніше про це можна дізнатися за посиланням https://ucloud.ua/gibrydna-hmara/

Переваги гібридних хмар 

Серед основних переваг гібридних хмар слід відзначити: 

 • Можливість покращити безпеку даних і забезпечення їх конфіденційності. 

 • Отримання доступу до більш сучасних та досконалих технологій. 

 • Зменшення операційних витрат компанії. 

 • Збільшення масштабованості операцій.  

 • Дотримання законів про конфіденційність даних і локалізацію.

 • Можливість надати доступ до інформації та програм співробітникам, які працюють віддалено. 

 • Можливість підвищити продуктивність при роботі з потужними системами аналітики, а також важкими графічними програмами.