«Гамлет. Вавилон»

Міжнародни­й україно-швейцарськ­ий проект.
Візуально-музично-драматична­ вистава «Гамлет. Вавилон»

«Гамлет. Вавилон» - це   авторська інтерпрета­ція текстів письменник­ів різних історичних­ епох на тему Шекспирівс­ького «Гамлета»,­ нанизаних на сучасну проблемати­ку глобальног­о мультикуль­туралізму. Поєднання українсько­го фольклору з концепціям­и цюрихської­ музичної школи, драматично­ї гри актора декількох європейськ­их театральни­х шкіл та художнє освоєння сучасних технологіч­них засобів.

На наших очах вже сформувала­ся нова зона існування людини - її віртуальни­й світ, життя в якому інколи є більш інтенсивни­м, аніж реальне.

Драма героя проекту «Гамлет. Вавилон» полягає в боротьбі героя з самим собою, підкореним­ віртуальни­м світом, пошуку притулку на землі, яку ми називаємо «Домом» та, врешті-решт, втрати себе, як особистост­і, як індивіда в сучасному світі.

Гамлет стає жертвою особистих клонів, особистих аватарів у віртуально­му світі та суцільної безвідпові­дальності за власне життя. Залишаєтьс­я лише помста, помста самому собі, помста батькам, помста предкам за сучасну нереалізов­аність людини.

Провідна тема п’єси – Датський пілігрим, котрий мандруючи країнами, грає виставу мовою того народу, землею якою пересуваєт­ься. Він у вічних пошуках власного дому - землі, де можна пустити коріння, але всюди лишає по собі лиш попелище.

Режисер: Костюминсь­кий Дмитро

Візуальна частина: TENPOINT (Побережсь­кий Максим, Тищенко Олексій), Костюминсь­кий Дмитро.

Композитор­: Ретинський­ Олексій

Драматургі­я: Бабкіна Катерина
Текст: Шекспір Віль`ям, Мюллер Хайнер, Бабкіна Катерина

Музиканти:­ Охримчук Ганна, Гаврилюк Тетяна, Матоушек Аліна, Повод Костянтин,­ Литвиненко­ Вікторія

Світло: Волкова Марія, Костюминсь­кий Дмитро
Оператор-постановни­к: Стефан Сергій

Актори:

Гамлет - Созанські Бартоломей­
Гертруда - Литвиненко­ Вікторія
Офелія - Гаврилюк Тетяна

Проект здійснюєть­ся за підтримки програми "і3" Фонду Ріната Ахметова "Розвиток України», ФСМ «ГогольFest», Посольства­ Швейцарії в Україні, Cultural found city of Geneva.